Föreningen

Föreningen

”Stormen har bedarrat, men Kulingen består”

Ja, så lät det 1985 då Kulingen startade sin verksamhet som kommunens första, privata fristående förskola med hela, nåja halva, det politiska etablissemanget emot sig.

Initiativet till KULingen kom från Lisa Andersson och Annika Thunström, som hade en vision om en bra alternativ verksamhet, med små barngrupper. Vid starten i Bankeryd, var barnaskaran inte större än tio barn. 1995 flyttade verksamheten till större lokaler på Strandängen och idag är KULingen en av de mest välrenommerade fristående förskolorna i kommunen.

Lisa och Annika finns fortfarande kvar på KULingen och driver numera förskolan tillsammans med föräldrarna i form av en religiöst och politiskt obunden, ideell förening utan vinstintresse. Du/ni blir medlemmar i föreningen när ert/era barn skrivs in på KULingen.

Ansvar som förälder

Att vara medlem i en föräldradriven förskola innebär en stor förmån – en möjlighet att få engagera sig och ta del av sitt barns vardag på ett sätt som till exempel ett kommunalt alternativ inte kan erbjuda.
Vi har en personalstyrka som gör ett fantastiskt jobb med att hålla den dagliga, löpande verksamheten i gång, men som medlem i föreningen så är det föräldrarna som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Föräldramedverkan

Två förmiddagar per termin kommer du tillsammans med andra föräldrar att medverka vid lek och aktivitet ute. Under dessa två timmar har personalen gemensam planering.

Fixardagar

Under en lördag på våren och en lördag på hösten samlas alla för en fixardag. Vi träffas på Kulingen vid 9-tiden på morgonen. Städar, lagar och fixar till sådant som inte kunnat göras under löpande verksamhet. Vi hinner självklart med att både umgås och fika innan vi skiljs åt vid 13 tiden.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ekonomiska och administrativa ansvaret i föreningen. I styrelsen finns även personalen representerad.

Föreningsstämma

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. Deltagandet vid föreningsstämman är obligatoriskt. Där sker en genomgång av verksamheten och ekonomin. Normalt hålls också en extra föreningsstämma under hösten mest i syfte att presentera nya föräldrar på KULingen.

 

Avgifter

Kulingen har sedan länge haft målsättningen att ha en lägre förskoleavgift än de kommunala alternativen. Avgiften betalas månadsvis i förskott.

 

Arbetsgrupper

På Kulingen finns ett antal arbetsgrupper. Du får själv möjlighet att välja vilken arbetsgrupp du vill tillhöra. Grupperna arbetar på eget initiativ, men uppdaterar fortlöpande styrelsen om de aktiviteter som planeras/behöver genomföras och äskar också pengar från styrelsen vid behov.

Innefixargruppen sköter allt löpande som behöver fixas inne, mellan de ordinarie fixardagarna. Gruppen ansvarar också för arbetsfördelning/uppgifter och material inför fixardagen.

Utefixargruppen sköter allt löpande som behöver fixas ute, mellan de ordinarie fixardagarna. Gruppen ansvarar också för arbetsfördelning/uppgifter och material inför fixardagen.

Aktivitetsgruppen/trivselgruppen sköter arrangemang av eventuella familjeaktiviteter, barnaktiviteter på exempelvis fixardagar.

IT/Marknadsgruppen sköter den externa marknadsföringen och hemsidan. Gruppen ansvarar även för tillsyn av IT utrustning.